Kdo jsme?

Naše filosofie

Chceme najít a udržet životní balanc fyzické a psychické stránky každého zájemce a nastavit mysl evolučním a pozitivním směrem. Dopomoci najít opravdové hodnoty každého z vás. Doprovázet vás na cestě k jejich naplnění. Nastavit váš individuální plán pro rozvoj a udržení fyzického zdraví. Nastavení individuálního, dlouhodobého pohybového plánu a doprovázení při jeho realizaci.

O duševní pohodu a rozvoj každého z vás pečujeme při individuálních schůzkách nebo hovorech. Každý jsme jiný, jedinečný. Doprovázíme vás při řešení důležitých otázek, cílů a hodnot. Vždy to probíhá formou rozhovoru, veškerá sdělení jsou jen mezi námi. Obecně se tato činnost nazývá koučink. My preferujeme termín doprovázení.

Staráme se o vaší fyzickou i mentální pohodu. Našim cílem a mottem je kalokagathia balance těla i duše. Ptáte se, jak to děláme? Výborná otázka. Pěstujeme pozitivní vztah k pohybu. Tělo znamená fyzické zdraví veškerá pohybová aktivita, která pozitivně ovlivňuje
lidské zdraví. Nejsme výkonově orientování ve smyslu sportovních výkonů, naopak je pro nás důležitý pocit a prožitek. Jen my sami jsme si vždy největším soupeřem. Proto se snažíme porovnávat jen sami se sebou. Od toho se odvíjí i individuální přístup ke každému
z vás.

Vaše zážitky s námi posilujeme společným cestováním. Vyhledáváme místa, která jsou zajímavá, neobvyklá a méně frekventovaná klasickým turismem. I drahé destinace jdou poznat s minimem prostředků a zároveň maximálním úsilím. Zážitky budu silné věříme že v kladném slova smyslu.

Náš tým

Kontakt

Po vyplnění tohoto formuláře se s tebou spojíme ohledně termínu 30 minutové konzultace zdarma. Stačí nám k tomu vědět tvůj kontakt a oblast o kterou máš zájem. 

Move your self z.s.

Hvězdova 31 Praha 4, 14000

B.ú.: 1024522721/6100

Kontakt

Po vyplnění tohoto formuláře se s tebou spojíme ohledně termínu 30 minutové konzultace zdarma. Stačí nám k tomu vědět tvůj kontakt a oblast o kterou máš zájem. 

Move your self z.s.

Hvězdova 31 Praha 4, 14000

B.ú.: 1024522721/6100